24

Cze

2014

II Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

Im­preza, która odbyła  się 22 czerwca 2013r. zor­ga­ni­zo­wana przez Urząd Miejski w Ra­domiu i Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” dla upa­mięt­nienia naj­now­szej hi­storii  miasta, po­pu­la­ry­zacji bie­gania, i pro­mocji miasta Radomia. Na linii startu przy ul Naruszewicza stanęło ponad 1000 zawodników w tym oczywiście pokaźna 9-osobowa reprezentacja naszego Klubu.

Trasa o dłu­gości 21 ki­lo­me­trów i 97,5 metra, prowadziła uli­cami miasta, a meta biegu znaj­dowała  się na sta­dionie im. Mar­szałka Jó­zefa Pił­sud­skiego, przy ul. Na­ru­to­wicza 9. Atu­tami biegu, były niewątpliwie trasa z ate­stem Pol­skiego Związku Lek­kiej Atle­tyki, pro­wa­dząca przez cen­trum miasta oraz atrak­cyjne pa­kiety star­towe i na­grody fi­nan­sowe dla zwycięzców.

medalOrganizacja imprezy na najwyższym poziomie, bardzo sprawne wydawanie pakietów w biurze zawodów. Niesamowita atmosfera i świetny doping kibiców na całej długości biegu sprawiały iż nogi same niosły. Co kilkaset metrów grupki kibiców bijących brawa, muzyka, występy, śpiewy, generalnie jedna wielka zabawa wzdłuż całej trasy.  Punkty odżywcze bardzo fajnie rozstawione, do tego kilka kurtyn wodnych pozwoliło pobiec naprawdę dobre czasy. Padły nowe rekordy życiowe, wszyscy ukończyli bieg w dobrej formie i z uśmiechami na twarzach. Bardzo udana impreza choć rozegrana w niesamowicie zmiennych warunkach atmosferycznych. Było ciepło i słonecznie ale nie zabrakło mocnych powiewów wiatru i obfitego deszczu mniej więcej w połowie dystansu. Na koniec  wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale. II Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 to kolejna świetna impreza, która na pewno na stałe zagości w naszym kalendarzu startów i w kolejnych edycjach zawodnicy naszego klubu pojawią się w Radomiu, by wraz z innymi uczestnikami  uczcić wydarzenia sprzed blisko 40 lat.

DSC_4358

Galeria

Wyniki:
Klasyfikacja drużynowa Kategorie wiekowe Open