Zarząd

Marcin Mazur1
MARCIN MAZUR
Prezes Zarządu
Tomasz Rydzewski
TOMASZ RYDZEWSKI
Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Miądzel1
KATARZYNA MIĄDZEL
Skarbnik
dsc-3405
MAGDALENA WÓJTOWICZ
Sekretarz
Tomasz Frydrych
TOMASZ FRYDRYCH
Członek Zarządu
 KW
KATARZYNA WDOWCZYK
Członek Zarządu